Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Trang thiết bị

Văn phòng
Thời gian làm việc
Thứ hai, ba, sáu 09:00~18:00
Thứ tư, năm 09:00~21:00 (19:00~21:00: Vận hành Nhóm học công dân toàn cầu)
Thứ bảy 09:00~15:00 (Lớp học tiếng Hàn)
※ Nghỉ chủ nhật và ngày lễ
Thông tin sử dụng
Cung cấp thông tin về nội dung vận hành của trung tâm và các dự án hỗ trợ Tư vấn và cung cấp thông tin cho người ngoại quốc (liên kết với các tổ chức liên quan). Cung cấp các thông tin về đời sống tại Daejeon (Ấn phẩm, tài liệu quảng cáo, bản đồ, v.v.). Cung cấp dịch vụ mượn sách, trải nghiệm hanbok v.v.

Lớp học
Thời gian sử dụng
10:00 ~ 17:00 (ngày thường)
09:00 ~ 15:00 (cuối tuần)
Số lượng sử dụng
1) Phòng học số 1: 25 người
2) Phòng học số 2: 15 người
3) Phòng học số 3: 10 người
Thông tin sử dụng
1) Cung cấp dịch vụ mượn địa điểm cho các tổ chức và thành viên (chỉ các ngày trong tuần 10:00~17:00)
2) Tiến hành lớp học tiếng Hàn và Nhóm học công dân toàn cầu
Phương pháp đăng ký
Đến trực tiếp trung tâm hoặc gửi email (Tải mẫu đăng ký trên trang chủ)
Cần thông qua đăng ký trước để được chấp thuận.

Phòng Cafe Quốc tế (International Cafe)
Thời gian sử dụng
10:00 ~ 17:00 (ngày thường) 09:00 ~ 15:00 (cuối tuần)
Số lượng sử dụng
25 người
Thông tin sử dụng
1) Cung cấp dịch vụ mượn địa điểm cho các tổ chức và thành viên (chỉ các ngày trong tuần 10:00~17:00)
2) Tiến hành lớp học tiếng Hàn và Nhóm học công dân toàn cầu
Phương pháp đăng ký
Đến trực tiếp trung tâm hoặc gửi email (Tải mẫu đăng ký trên trang chủ)
Cần thông qua đăng ký trước để được chấp thuận.

Cafe sách (Book cafe)
Thời gian sử dụng
10:00 ~ 17:00 (ngày thường)
09:00 ~ 15:00 (cuối tuần)
Ấn phẩm
DVD và tiểu thuyết tiếng Anh
Cách đăng ký
Miễn phí mượn sách (Trực tiếp tới đăng ký)
Thời gian mượn : 2 tuần
Số lượng : nhiều nhất 5 quyển

Để có thể duy trì hoạt động Book coffe – Café sách, rất mong các bạn ủng hộ sách cho chúng tôi.
(Chúng tôi không cung cấp thể loại sách chuyên về một tôn giáo cụ thể)