Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Tin tức

대전국제교류센터 한국어교실 8월 18일 개강 (DIC Korean class Starts on August 18)