Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Tin tức

[Notice] 대전국제교류센터 시민글로벌스터디그룹 문진표 링크

코로나 바이러스 확산 예방을 위해 문진표 작성을 실시합니다.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVleWSceLoye9hSWFS0M_UNicvIRCkRC5oE8ahh1-LuQIFfg/viewform