Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Tin tức

대전국제교류센터 휴관 공지 (Daejeon International Center ​Notice of Closure)

대전국제교류센터 휴관 공지  (Daejeon International Center ​Notice of Closure)대전국제교류센터는 사회적 거리두기 2단계 시행 지침에 따라 아래 기간동안 휴관합니다. ​
Daejeon International Center is closed for the following period according to the guidelines for the implementation of the second stage of social distancing.​

2020. 8. 23 ~ 2020. 9. 6​
( 본 기간은 코로나 상황에 따라 연장될 수 있습니다. This period can be extended according to the COVID19 status.)