Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Tin tức

[Notice] 외국인 유학생 온라인 채용박람회 2020 (Online Job Fair for International Students 2020)

외국인 유학생 온라인 채용박람회 2020 


일시: 2020년 10월 13일~ 21일, 10:00~17:00

프로그램: 국내기업과 외국인유학생 1:1 채용 상담회, 외국인
             선배 취업특강, 법무부 한국 체류비자 상담 등

웹사이트: http://jobfair.contactkorea.go.kr/


자세한 내용은 이미지를 참조하세요!


Online Job Fair for International Students 2020 


Date&Time : Tuesday, Oct 21 /10:00~17:00

Program : 1:1 Job interview, Recruitment Session, Special
              lectures by foreign employees, Visa& Immigration
              lecture by Ministry of Justice, etc.

Website : http://jobfair.contactkorea.go.kr/


Please check the details via images!