Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

8월12일, 중도일보 , 대전시, 대전국제교류센터, 외국인주민과 수해 현장 '구슬땀'

http://www.joongdo.co.kr/web/view.php?key=20200812010003831

Attachment 1개