Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

8월12일, 충남일보, 대전국제교류센터, 외국인 주민과 수해 현장서 ‘구슬땀’

http://www.chungnamilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=556905

Attachment 1개