Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

8월12일, 뉴스프리존, 대전국제교류센터, 유학생·외국인주민···수해 현장서 ‘구슬땀’

http://www.newsfreezone.co.kr/news/articleView.html?idxno=252734

Attachment 1개