Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

8월13일, 일요서울, 대전중구자원봉사센터, 대전국제교류센터와 함께 침수피해농지 복구에 구슬땀

http://www.ilyoseoul.co.kr/news/articleView.html?idxno=415304

Attachment 1개