Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

8월13일, 내외경제tv, 대전국제교류센터, 외국인주민과 수해 현장에서‘구슬땀’

http://www.nbntv.co.kr/news/articleView.html?idxno=900932

Attachment 1개