Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện ảnh

2019. 8. 9. ~ 8. 10. KF 청소년 공공외교 캠프 진행


2019. 8. 9 ~ 8. 10 1박 2일간 한국국제교류재단(KF)와 대전국제교류센터(DIC)의 공동주관으로 '2019 청소년 공공외교 캠프'가 진행되었습니다.

대전지역과 타지역 청소년들이 합숙형 프로그램을 진행하며 공공외교 기본교육 및 야외활동을 통해 공공외교를 널리 알리는 캠프가 되었습니다.