Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Nhóm học công dân toàn cầu

Dự án này là cơ hội cho công dân tại Daejeon tiếp xúc với những mentor là người ngoại quốc, cùng tìm hiểu về ngôn ngữ, những vấn đề xã hội và trải nghiệm văn hoá của nước đó. Hằng tuần, những người tham gia sẽ có cơ hội cùng thảo luận về một chủ đề với một chuyên gia người nước ngoài. Đặc biệt, chúng tôi rất mong nhận được sự hưởng ứng từ các bạn có quan tâm đến văn hóa cũng như 4 loại ngôn ngữ Anh-Trung-Nhật-Việt Nam.

Tóm lược dự án
Tên dự án
Nhóm học công dân toàn cầu
Đối tượng
Công dân, học sinh, người nước ngoài tại Daejeon
Thời gian
Tháng 1 đến tháng 12 năm 2020
Thời khoá biểu
Trình độ Trung cấp : Thứ tư hàng tuần 19:00 ~ 20:30 (Anh – Trung – Nhật – trung cấp / tiếng Việt – sơ cấp)
Trình độ cao cấp : Thứ năm hàng tuần 19:00 ~ 20:30 (Anh- Trung – cao cấp / tiếng Việt – trung cấp)
※ Tuỳ vào tình hình học tập thời khoá biểu có thể thay đổi
Địa điểm
Lớp học tại Trung tâm Quốc tế Daejeon (Tầng 3, 4)
Chi tiết dự án
Điều kiện học
Công dân, sinh viên, người ngoại quốc tại Daejeon - những người quan tâm đến văn hóa, ngôn ngữ nước ngoài và đã vượt qua bài kiểm tra trình độ.
Cách đăng ký
Đăng ký trên bảng thông báo hoặc đến trực tiếp văn phòng
Phương pháp học
- 1 năm khai giảng 3 lần vào tháng 1, 5, 9 (liên tục tiếp nhận đơn đăng ký và có thể cho vào danh sách chờ)
- Nếu số lượng đăng ký học không đủ thì có thể có một số thay đổi khác
- Sĩ số mỗi lớp : Từ 10 đến 15 người
Thông tin tham khảo
1) Nếu vắng mặt trên 3 lần thì sẽ buộc nghỉ học và hạn chế đăng ký những lần sau
※ Các lớp học sẽ được điểm danh hàng tuần
2) Có thể đăng ký nhiều hơn 1 lớp học nhưng cùng một ngôn ngữ không thể đăng ký 2 lớp ở 2 trình độ khác nhau
3) Bạn có thể đăng ký bất kì lúc nào. Những người đang học có thể đăng ký lại vào 2 tuần trước khi khai giảng kì mới (được ưu tiên trước những người đang ở trong danh sách chờ)
4) Mỗi kì học, ở buổi học đầu tiên sẽ được kiểm tra trình độ. Nếu không đạt tiêu chuẩn đầu vào sẽ không được theo học.

Thông tin tham khảo
1) Nếu vắng mặt trên 3 lần thì sẽ buộc nghỉ học và hạn chế đăng ký những lần sau.
※ Các lớp học sẽ được điểm danh hàng tuần.
2) Có thể đăng ký nhiều hơn 1 lớp học nhưng cùng một ngôn ngữ không thể đăng ký 2 lớp ở 2 trình độ khác nhau.
3) Bạn có thể đăng ký bất kì lúc nào. Những người đang học có thể đăng ký lại vào 2 tuần trước khi khai giảng kì mới.
(được ưu tiên trước những người đang ở trong danh sách chờ)
4) Mỗi kì học, ở buổi học đầu tiên sẽ được kiểm tra trình độ. Nếu không đạt tiêu chuẩn đầu vào sẽ không được theo học.