Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

DIC Global Supporters

DIC Global Supporters là gì? DIC – Daejeon International Center từ cái tên đã bộc lộ ý nghĩa đẩy mạnh tính giao lưu quốc tế. Do đó, để quảng bá hình ảnh thành phố Daejeon ra quốc tế cũng như xây dựng mạng lưới giao lưu toàn cầu, trung tâm Giao lưu Quốc tế Daejeon thiết lập những nhóm hỗ trợ - Supporter nhằm kết nối học sinh, sinh viên và du học sinh đang học tập tại địa bàn thành phố vớii hình thức cùng tham gia các hoạt động nhóm đa dạng.

Tóm lược dự án
Tên dự án
DIC Global Supporters
Lịch trình
- Thời gian chiêu mộ : Khoảng tháng 3, tháng 4 hằng năm
- Thời gian hoạt động: Khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm
Đối tượng
Khoảng 30 du học sinh và học sinh, thanh thiếu niên khu vực Daejeon
Địa điểm hoạt động
Trong thành phố Daejeon

Nội dung dự án
Tiêu chuẩn chiêu mộ
1) Học sinh sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng anh
2) Du học sinh có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn
3) Học sinh sinh viên, du học sinh tích cực tham gia hoạt động
Phương thức đăng ký
Gửi email có đính kèm đơn đăng ký đến địa chỉ dic@dic.or.kr
※ Sau khi gửi email cần xác nhận lại bằng điện thoại

Tiêu chuẩn đánh giá
1) Vòng 1 – Hồ sơ: Liên hệ cá nhân
2) Vòng 2 – Phỏng vấn: Phỏng vấn từng cá nhân đã lọt qua vòng 1
※Xin lưu ý rằng trình tự trên có thể thay đổi

Quyền lợi
1) Được chứng nhận thời gian hoạt động tình nguyện 1365
2) Hỗ trợ chi phí hoạt động theo quy định
3) Có cơ hội kết thân và mở rộng network với bạn bè du học sinh quốc tế
4) Được ưu tiên tham gia các hoạt động khác của trung tâm Giao lưu Quốc tế Daejeon như Lễ hội Giao lưu văn hóa Quốc tế, cộng điểm khi ứng tuyển làm nhân viên hoặc thực tập sinh
5) Cấp giấy chứng nhận