Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Lớp học tiếng Hàn DIC

Hướng đến đối tượng người ngoại quốc đang cư trú tại thành phố Deajeon, lớp học tiếng Hàn DIC có đầy đủ các lớp phù hợp với nhiều trình độ từ sơ cấp đến cao cấp được giảng dạy bởi các giảng viên có chuyên môn. Trung tâm có 9 lớp ngày thường từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần và 8 lớp cuối tuần vào thứ bảy. Thông qua các hoạt động tại lớp, bạn không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ, mà còn có cơ hội giao tiếp và chia sẻ với những người bạn nước ngoài khác. Rất mong nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn muốn học tiếng Hàn một cách có hệ thống.

Tóm lược dự án
Tên dự án
Lớp học tiếng Hàn DIC
Đối tượng
Người ngoại quốc cư trú tại Daejeon
Thực hiện dự án
- Lớp cuối tuần: thứ bảy có 8 lớp (lớp phát âm, lớp tiếng Hàn học theo giáo trình đại học Seoul 1A~3B, lớp TOPIK)
- Lớp ngày thường: từ thứ hai đến thứ năm có 9 lớp (lớp tiếng Hàn giáo trình học theo đại học Seoul 1A~4A, lớp TOPIK)
Địa điểm
Phòng học tại trung tâm Giao lưu Quốc tế Daejeon (tầng 3,4)
Chi tiết dự án
Điều kiện học
Người nước ngoài cư trú tại Daejeon và vượt qua bài kiểm tra đầu vào tương ứng.
Cách đăng ký
Gửi đơn đăng ký hoặc tới trực tiếp văn phòng (liên tục nhận đơn đăng ký)
Thời gian
Lớp cuối tuần: Khai giảng 4 lần một năm vào tháng 1, 4, 7, 10
Lớp thường: Khai giảng 3 lần một năm vào tháng 1, 5, 9.
Thời khoá biểu

Lịch trình này đã có sự thay đổi vì ảnh hưởng của dịch cúm virus Corona.


Thời gian biểu

bình nhật

Khóa học Ngày học Thời gian Thời gian học Giáo viên Phòng học Giáo trình kế hoạch giảng dạy Level Test
Tiếng Hàn 1A-1 Thứ 2 10:00~11:50 Oh, Nam-seop Phòng học số 2 서울대한국어 1A
Tiếng Hàn 1A-2 Thứ 2 10:00~11:50 Min, Sun-hee Phòng học số 1 서울대한국어 1A
Tiếng Hàn 1B Thứ 2 14:00~15:50 Sin, Mih-hyun Phòng học số 1 서울대한국어 1B
Tiếng Hàn 2A Thứ 3 10:00~11:50 Kim, Eun-Ju Phòng học số 1 서울대한국어 2A
Tiếng Hàn 2B Thứ 3 14:00~15:50 Choi, Jin-sook Phòng học số 1 서울대한국어 2B
Tiếng Hàn 3A Thứ 4 10:00~11:50 Kim, Tae-kwon Phòng học số 1 서울대한국어 3A
Tiếng Hàn 3B Thứ 4 14:00~15:50 Lee, Ji-Yeon Phòng học số 1 서울대한국어 3B
TOPIKⅠ Thứ 5 10:00~11:50 Kim, Tai Kang Phòng học số 1
TOPIKⅡ Thứ 5 14:00~15:50 Kim, Kyungsuk Phòng học số 1

cuối tuần

Khóa học Ngày học Thời gian Thời gian học Giáo viên Phòng học Giáo trình kế hoạch giảng dạy Level Test
lớp sơ cấp Thứ 7 12:00~12:50 Ahn, Eunmi Phòng International Caffe tầng 4 서울대한국어1A
Tiếng Hàn 1A Thứ 7 10:00~11:40 Woo, Eun-joo Phòng học số 1 서울대한국어1A
Tiếng Hàn 1B Thứ 7 12:00~13:40 Choi, Gyeong-A Phòng học số 1 서울대한국어1B
Tiếng Hàn 2A Thứ 7 10:00~11:40 Jeon, Si-kyung Phòng học số 2 서울대한국어2A
Tiếng Hàn 2B Thứ 7 12:00~13:40 Choi, Yeong-suk Phòng học số 2 서울대한국어2B
Tiếng Hàn 3A Thứ 7 10:00~11:40 Yoon, Gwangdeuk Phòng học số 3 서울대한국어3A
TOPIKⅠ Thứ 7 12:00~13:40 Joo, Jeong-ran Phòng học số 3
TOPIKⅡ Thứ 7 10:00~11:40 Han, Seon-Hwa Phòng International Caffe tầng 4