Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Hỗ trợ cộng đồng người nước ngoài

Trung tâm luôn hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận và các cộng đồng người nước ngoài trên địa bàn thành phố Daejeon cũng như hỗ trợ các cộng đồng này tổ chức nhiều sự kiện hoạt động. Qua đó, khuyến khích và động viên người nước ngoài tích tham gia các hoạt động xã hội. Dự án này đặt nền tảng cho các cộng đồng người nước ngoài có thể tự chủ động tổ chức và phát triển các chương trình mà công dân và người nước ngoài có thể cùng nhau tham dự, nâng cao sự thấu hiểu giữa hai nhóm đối tượng và siết chặt tình thân, sự hoà hợp với nhau.

Tóm lược dự án
Tên dự án
Hỗ trợ cộng đồng người nước ngoài
Đối tượng
Tổ chức phi lợi nhuận và các cộng đồng người nước ngoài
Thời gian dự án
20.01.2020 ~ 30.01.2020
Quy trình đăng ký
Nộp đơn đăng ký (kèm bản kế hoạch)→ Đánh giá→ Quyết định hỗ trợ→Thực hiện dự án→Nộp báo cáo kết quả dự án
Quy mô hỗ trợ
Mỗi nhóm có thể nhận hỗ trợ lên đến 1 triệu 500 nghìn won (6 nhóm được nhận chi viện)
※ Các dự án được hỗ trợ theo thứ tự cho đến hết ngân sách.
Chi tiết dự án
Nội dung hỗ trợ
1) Hỗ trợ chi phí sự kiện và chi phí dự án cho cộng đồng người nước ngoài
2) Hỗ trợ chi phí xây dựng cộng đồng người nước ngoài
3) Hỗ trợ chi phí sự kiện và chi phí dự án cho tổ chức phi lợi nhuận
Điều kiện đăng ký
1) Là cộng đồng nước ngoài và tổ chức hỗ trợ nước ngoài phi lợi nhuận có trụ sở tại Daejeon
2) Các sự kiện với mục đích phi lợi nhuận
Cách đăng ký hỗ trợ
1) Hồ sơ cần nộp: Đơn đăng ký theo mẫu, kèm bản kế hoạch dự án và dự trù chi tiêu ngân sách (Tải đơn đăng ký tại trang chủ)
2) Phương thức nộp: Gửi đường bưu điện, email hoặc tới trực tiếp văn phòng
Hạng mục hỗ trợ
Chi phí để tổ chức và thực hiện dự án
Thông tin tham khảo
1) Những dự án được ủy thác bởi chính quyền thành phố không phải là đối tượng hỗ trợ của chúng tôi, trường hợp đã được nhận hỗ trợ từ tổ chức khác, chúng tôi sẽ yêu cầu thu hồi khoản tài trợ
2) Sau khi kết thúc dự án, trong vòng 20 ngày phải nộp đầy đủ báo cáo kết quả và bản quyết toán
3) Cần nộp bản gốc chứng minh về các khoản chi trong dự án: hoá đơn (không chấp nhận hoá đơn giản lược), nội dung giao dịch, có thể nộp bản sao phần chi phí tự chịu