Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Nhóm học công dân toàn cầu

Title
Ngày của tuần
Lớp*
Họ và tên*
Số điện thoại*
Email*
Quốc tịch*
Ngày tháng năm sinh*
Giới tính
nhập địa chỉ*
Đồng ý với quy trình lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân

1. Mục đích lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân TRUNG TÂM GIAO GIAO LƯU QUỐC, DAEJEON (http://www.dicc.or.kr) nhằm các mục đích sau: thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mục đích sau đây

A. Các dịch vụ nhằm phục vụ quý khách

Để thông báo cho khách hàng: ví dụ thông báo đã đăng ký thành công dịch vụ

B. Xử lý các thông tin cá nhân mà khách hàng đã gửi

① TRUNG TÂM GIAO LƯU QUỐC TẾ DAEJEON(https://dic.or.kr)yêu cầu một số thông tin cá nhân

- Mục bắt buộc điền như: tên, nghề nghiệp

C. Xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân

① TRUNG TÂM GIAO LƯU QUỐC TẾ DAEJEON(https://dic.or.kr)sẽ lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân trong khoảng thời gian mà đã được thoả thuận hoặc có quy định trong các văn bản liên quan.

② Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể như sau.

- Thời gian có thể tranh chấp, khiếu nại: 3 năm

Bạn có đồng ý với quy trình lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân không?

Đồng ý Không đồng ý
Mã xác thực